هوش هیجانی | مفاهیم نظریه ها و کاربردها
کد شناسه :628
هوش هیجانی | مفاهیم نظریه ها و کاربردها


برخی از حوزه های روان شناسی بیشتر از حوزه های دیگر مورد توجه و اقبال عمومی واقع شده است. از جمله آنها می توان حوزه هوش هیجانی را نام برد.
درحال حاضر هوش هیجانی عنوان بسیاری از کتاب ها ، مقالات علمی ، پایان نامه ها ، طرح های تحقیقاتی و مجلات پر فروش و پر خواننده را به خود اختصاص داده و در مورد آن پژوهش های علمی گونا گونی صورت گرفته است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر