فنون همسریابی و همسر گزینی برای دختران
کد شناسه :629
فنون همسریابی و همسر گزینی برای دختران
موجود نیست

درفرهنگ ایرانی دختران در جذب همسر از حق نابرابر با پسران برخوردارند هر پسری می تواند از هر دختری خواستگاری کند و در صورت نپذیرفته شدن به سراغ دیگری برود. ولی عکس این حالت در مورد دختران صادق نیست و جواب رد برای انان شکننده است.
کتاب حاضر برای رفع بخشی از این نابرابری تهیه شده که به شرط عمل به روشها و فنون ارائه شده کلید موفقیت در همسریابی است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر