راهنمای تشخیص بر اساس DSM-5
کد شناسه :632
راهنمای تشخیص بر اساس DSM-5
موجود نیست

تشخیص گذاری در حیطه سلامت روان امری حیاتی و پیش نیاز درمان موثر است. کتاب حاضر راهنمایی برای آسان تر نمودن فریند تشخیص دهی است. نویسنده تلاش کرده تا با ارائه اصول تشخیصی به بالینگران کمک کند موانع و شبهات پیش رو در امر تشخیص را شناسایی نموده و با اطمینان به تشخیص صحیح دست یابند.
این کتاب در 3 بخش و 18 فصل تهیه شده. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر