راهنمای گام به گام تکنیک تن آرامی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBR)
کد شناسه :645
راهنمای گام به گام تکنیک تن آرامی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBR)
موجود نیست

کتاب حاضر در 4 فصل تنظیم و نگارش شده است.
فصل1:مبانی نظری تن آرامی،تنفس آگاهی و ذهن آگاهی
فصل2: کاربرد تن آرامی،تنفس آگاهی و ذهن آگاهی
فصل3: راهنمای انجام تکنیک تن آرامی مبتنی بر ذهن آگاهی
فصل4: ملاحظات رویکردهای ماهیچه ای 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر