آزمونهای روانی (مبانی نظری و عملی)
کد شناسه :648
آزمونهای روانی (مبانی نظری و عملی)
موجود نیست

در مورد آزمون ها کتاب های متعددی نکارش یافته است. به رغم افزایش تعداد کتاب های مربوط به آزمون ها، احساس ابهام در مورد آنها، حتی در بین کسانی که آزمون ها را می شناسند، وجود دارد، زیرا در اکثر مواقع، این کتاب ها به یک سمت تمایل پیدا می کنند و خوانندۀ علاقه مند نمی تواند مسائل نظری و عملی را یکچا پیدا کند. بنابراین، فردی که هدفش آشنایی با مائب نظری و عملی آزمون های روانی است، از دسترس به مطالب مفید و قابل فهم دلسرد می شود، نوعی بی علاقگی و عدم اعتماد به آزمون ها پیدا می کند.
برای تقلیل دشواری های فوق، لزون تألیف این کتاب، که مسائل نظری و عملی را یکجا مطرح می کند، احساس شد. هدف مولف این بوده است که یک وسیلۀ مقدماتی، مخصوصاً به زبان ساده، در اختیار دانشجویان رشته های روان شناسی، علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و کسانی که به آزمونها علاقه مندند بگذارد.
در آزمون های روانی حمزه گنجی سعی شده است ابتدا مسائل نظری آزمون ها مورد بحث قرار گیرد، آنگاه، با ارائه نمونه هایی از آزمون های مختلف، مسائل علمی مطرح شود. بدیهی است که اجراکنندگان آزمون ها لازم است قبلاً جنبه های نظری را به طور دقیق مورد مطالعه قرار دهند، آنگاه، پس از کارورزی، به اجرای آنها همت گمارند 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر