آمار در روان شناسی و علوم رفتاری | به همراه آموزش مقدماتی SPSS
کد شناسه :652
آمار در روان شناسی و علوم رفتاری | به همراه آموزش مقدماتی SPSS
موجود نیست

مباحث کتاب آمار در روانشناسی و علوم رفتاری:
تعریف آمار
انواع داده ها
واردگردن داده ها در SPSS
شاخص های گرایش مرکزی
شاخص های پراکندگی
رسم نمودار
احتمال و استنباط
آزمون فرضیه ها
توزیع نرمال
نمرات استاندارد شده
اندازه اثر و توان
روابط همسبتگی 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر