ارزشیابی شخصیت | پرسشنامه ها
کد شناسه :653
ارزشیابی شخصیت | پرسشنامه ها
موجود نیست

مجموعه حاضر مشتمل بر 45پرسشنامه، مقیاس اندازه‌گیری و آزمون برای سنجش جنبه‌های مختلف روانی و شخصیتی است .درباره هر آزمون روانی دستورالعمل و شیوه ارزیابی و تحلیل آن به طبع رسیده است .
مباحث کتاب ارزشیابی شخصیت:
    مقیاس اضطراب وجودی گود
    پرسشنامه وابستگی به دیگران
    مقیاس روحیه رقابتی همکاری
    مقیاس مردانگی زنانگی
    مقیاس پذیرش اجتماعی
    مقیاس عزت نفس روزنبرگ
    مقیاس فاصله اجتماعی بوگاردوس
    آزمون اضطراب کتل 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر