پیشگیری از سوء استفاده جنسی از کودکان | اصول برنامه ریزی و روش ها و فعالیتها برای کودکان پیش دبستانی و سالهای اول دبستان
کد شناسه :655
پیشگیری از سوء استفاده جنسی از کودکان | اصول برنامه ریزی و روش ها و فعالیتها برای کودکان پیش دبستانی و سالهای اول دبستان
موجود نیست

سوء استفاده جنسی از کودکان، بیش‌تر از آن‌چه مردم باور کنند در جهان گسترده است. آمارهایی که گه‌گاه دربارة میزان بهره‌کشی جنسی از کودکان منتشر می‌شود خبر از وسعت و شدت تکان‌دهندة این فاجعة جهانی می‌دهد. کتاب حاضر، ترجمه و تلخیصی از کتاب «پیش‌گیری از آزار جنسی، فعالیت‌ها و راهبردهایی برای کسانی که با کودکان و نوجوانان کار می‌کنند»، نوشتة «کارول ا. پلام» است. نگارندة این کتاب اگرچه در ظاهر، معلمان مهدهای کودک و مدارس ابتدایی را مخاطب قرار داده، ولی فعالیت‌ها و برنامه‌های آموزشی آن جهت پیش‌گیری به گونه‌ای طراحی شده است که در خانواده نیز اجرا کردنی است. توان‌مندسازی کودکان حداقل کاری است که برای ساختن دنیایی مناسب و شایستة آنان می‌توان انجام داد. برنامة مطرح‌شده در کتاب موجب می‌شود تا مهارت‌های لازم در تشخیص پیش‌گیری آزارهای جنسی علیه کودکان افزایش یابد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر