اصول و مبانی مشاوره
کد شناسه :657
اصول و مبانی مشاوره
موجود نیست

افراد در زندگی خود، همواره در شرایطی قرار گرفته‌اند که نیازمند به نظر و کمک افراد دیگر بوده‌اند. در واقع ما انسان‌ها به صورت اجتماعی زندگی می‌کنیم و نمی‌توانیم در تمام کارها، تنها به خود تکیه کنیم. از این رو بسته به شرایط از مشاوره افراد، کمک می‌گیریم. مشاوره از امور بسیار حائز اهمیت در زندگی می‌باشد، که در تمام ادارات، مدارس، اماکن سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری، مشاهده می‌شود که افرادی سمت مشاوره را دارا بوده و به کمک این نهادها می‌پردازند.
در واقع با کمک مشاور و مشاوره این افراد، می‌توانیم به مشکلات زندگی و مشکلاتی که در مسیر هدف ما وجود دارد، پیروز شویم. شاید اگر کمک این افراد نباشد، موفق به غلبه بر این مشکلات نشویم. همینطور مشاوره از دسته‌های بسیار حائز اهمیت روانشناسی، نیز می‌باشد. فردی که مشاوره می‌دهد، باید  تسلط کافی بر علم روانشناسی و مطالعه رفتارات و روحیات افراد، داشته باشد. همچنین نیازمند است مشاورین، نسبت به امر مشاوره، کاملاً آگاهی داشته و بتوانند مفید واقع شوند.

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر