آسیب شناسی تکدی
کد شناسه :662
آسیب شناسی تکدی
موجود نیست

«گستردگی تکدی در جامعة ما در طول تاریخ زمینه‌ساز پذیرش این معضل اجتماعی در بین مردم بوده است.» در کتاب حاضر، مؤلف به آسیب‌شناسی تکدی پرداخته است. او ابتدا به تعاریف و کلیات درباره تکدی و آسیب‌های آن اشاره‌کرده و تاریخچه تکدی، تکدی در قانون‌ کشورهای انگلستان، فرانسه، آلمان، هندوستان و ایران آورده است. «رویکردهای نظری در مورد تکدی»، «انگیزه‌های کمک به متکدیان»، «تکدی کودکان»، «ویژگی‌های فردی- اجتماعی متکدیان»،«پیشگیری از تکدی» از مطالب مهم این کتاب هستند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر