تحلیل رویا در روان درمانی
کد شناسه :668
تحلیل رویا در روان درمانی
موجود نیست

در این کتاب، نویسنده به شیوه ای دقیق و ساده به بررسی رؤیا و فرایند رؤیابافی و نظریه های مربوط می پردازد و ضمن مرور پژوهشهای بسیار در این زمینه، یک نظریه رؤیا و روشی برای تعبیر رؤیا معرفی و توصیف می کند.
با توجه به تقسیم بندی کلی این کتاب، در بخش نخست درآمدی بر تحلیل رؤیا و در فصلهای بعدی این بخش به معرفی تاریخچه و زمینه های پژوهشی رؤیا و کاربرد رؤیاها در روان درمانی و نظریه تحلیل رؤیا پرداخته می شود. این بخش از ۵ فصل تشکیل شده است. در بخش دوم که شامل فصلهای 6 تا ۱۲ است درباره مراحل تعبیر رؤیا بحث میشود. در این بخش، هر فصل به تحلیل مفصل هر یک از مراحل استفاده شده در تعبیر رویا همراه با ارائه نمونه های بالینی اختصاص دارد. در آخرین فصل این بخش، خلاصه همه مراحل تعبیر رویا آورده می شود و راهنمائیهایی نیز برای متخصصان بالینی ارائه می گردد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر