چکیده معیارهای تشخیصی آپدیت 2019 انجمن روان پزشکان آمریکا DSM-5
کد شناسه :678
چکیده معیارهای تشخیصی آپدیت 2019 انجمن روان پزشکان آمریکا DSM-5
موجود نیست

فهرست مطالب:
بخش 1 : مبانی DSM-5
بخش 2 : معیار ها و کد ها ی تشخیصی
فصل 1 : اختلالات عصبی-رشدی
فصل 2 : اختلال طیف اسکیزوفرنی و سایر اختلالات
فصل 3 : اختلالات دو قطبی و اختلالات مرتبط با آنها
فصل 4 : اختلالات افسردگی
فصل 5 : اختلالات اضطرابی
فصل 6 : اختلال وسواسی اجباری و اختلالات مرتبط با آنها
فصل 7 : اختلالات مرتبط با تروما و استرس
فصل 8 : اختلالات گسستگی
فصل 9 : اختلال سوماتیک سمپتوم و اختلالات مرتبط با آنها
فصل 10 : اختلالات خورد و خوراک
فصل 11 : اختلالات دفعی
فصل 12 : اختلالات خواب-بیداری
فصل 13 : اختلالات جنسی
فصل 14 : اختلالات دیسفوریای جنسیتی
فصل 15 : اختلالات اخلال گرانه ، کنترل تکانه ، و سلوک
فصل 16 : اختلالات اعتیادی و مرتبط با مواد
فصل 17 : اختلالات عصبی شناختی
فصل 18 : اختلالات شخصیت
فصل 19 : اختلالات پارافیلیک
فصل 20 : سایر اختلالات روانی
فصل 21 : اختلالات حرکتی ناشی از دارو و سایر عوارض جانبی دارو ها
فصل 22 : سایر عارضه هایی که می توانند کانون توجه بالینی باشند   

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر