روان شناسی تربیتی
کد شناسه :695
روان شناسی تربیتی
موجود نیست

کتاب حاضر با هدف آموزش مفاهیم اصلی روان شناسی تربیتی در مقطع کارشناسی تهیه شده است. از آنجا که روان شناسی تربیتی، علاوه بر گرایشهای دبیری، در نظر گرفته شده است؛ و بسیاری از افرادی که آن را مطالعه می کنند یا معلم هستند، یا در آینده جذب شغل معلمی خواهند شد، در این کتاب تلاش شده است تا مروری کاربردی برمیبانی نظری روان شناسی تربیتی ارائه شود.
فهرست مطالب:
فصل 1: روان شناسی تربیتی و جایگاه آن در آموزش اثر بخش
فصل 2: آموزش و پرورش وابسته به رشد
فصل 3: آموزش و پرورش وابسته به رشد
فصل 4: ضرورت تعیین اهداف و برنامه ریزی کلاسی/ آموزشی
فصل 5: نظریه های رفتاری یادگیری
فصل 6: نظریه های شناختی یادگیری
فصل 7: نظریه خای شناختی
فصل 8: روشهای آموزش
فصل 9: انگیزش و جایگاه آن در آموزش
فصل 10: تفاوتهای فردی: بررسی نقش عوامل فرهنگی
فصل 11: تفاوتهای فردی
فصل 12: تفاوتهای فردی
فصل 13: مدیریت و اراده ی کلاس درس
فصل 14: سنجش و جایگاه آن در آموزش بررسی اصطلاحات و ویژگی های سنجش
فصل 15: سنجش و جایگاه آن در آموزش 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر