روان سنجی | مبانی نظری آزمونهای روانی
کد شناسه :701
روان سنجی | مبانی نظری آزمونهای روانی

اطلاعات کتاب:
تاریخچه روان سنجی
مفاهیم کلی اندازه گیری
ارزشیابی و هدف های پرورشی
تهیه جدول طرح آزمون
اخذ چند تصمیم اولیه و نوشتن سوالات
تحلیل سوالات آزمون
اعتبار یا پایائی آزمون
روایی آزمون
نرم یا هنجار و نیمرخهای روانی
.... 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر