راهنمای عملی روان شناسی تجربی
کد شناسه :702
راهنمای عملی روان شناسی تجربی

روانشناسی تجربی یعنی روانشناسی آزمایشی. آزمایش‌هایی که در این کتاب آمده است هم به صو رت فردی و هم به صورت گروهی اجرا می‌شود.
یعنی، می‌توانید هر آزمایش را هم در مورد یک نفر، به عنوان آزمودنی، و هم در مورد تعداد زیادی از افراد (آزمودنی‌ها) اجرا کنید. توصیه می‌شود که در صورت امکان آزمایش را با تعداد زیادی از آزمودنی‌ها اجرا کنید.
در این کتاب با سه نوع آزمایش آشنا خواهید شد.
آزمایش‌های واقعی که در آن‌ها متغیر مستقل را دستکاری خواهد کرد و اثر آن را روی متغیر وابسته مورد مطالعه قرار خواهید داد.
نوع دوم آزمایش کاربرد یک فن را به شما یاد خواهند داد.
نوع سوم آزمایش پدیده‌ها را به شما نشان خواهند داد.

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر