روان شناسی کیفی | راهنمای عملی برای روش های تحقیق
کد شناسه :707
روان شناسی کیفی | راهنمای عملی برای روش های تحقیق
موجود نیست

کتاب حاضر، کتابی جامع و راهنمای عملی کامل برای استفاده در طیفی از روش‌های پژوهش کیفی در روان‌شناسی است که تأمل انتقادی را ارائه می‌دهد. نویسنده در این کتاب مسیری عملی و قانع‌کننده از طریق دامنه گسترده از روش‌های پژوهش کیفی در دسترس پژوهشگران در رشته روان‌شناسی قرار می‌دهد. تمرکز بر اهمیت عملی و کاربرد روش‌های مختلف، این فکر را در ذهن خواننده پدید می‌آورد که روش‌های کیفی، مجموعه ابزارهایی هستند که در دسترس محقق مدرن قرار دارند. این کتاب برای استفاده از روش‌های کیفی در روان‌شناسی مفید است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر