چرا زنان بیشتر از مردان عمر می کنند
کد شناسه :725
چرا زنان بیشتر از مردان عمر می کنند

نگارنده در این کتاب با بررسی خصلت‌های روحی زنان و مردان، نیز با در نظر گرفتن برخی سنت‌های اجتماعی در روابط زن و مرد چنین نتیجه می‌گیرد که زنان 5تا 10درصد بیشتر از مردان عمر می‌کنند .از نظر او این امر به ترکیب پیچیده‌ای از عوامل زیستی، رفتاری و شخصیتی (اکتسابی یا ذاتی) مربوط می‌شود ;نه استفاده از داروها، رژیم غذایی یا وجود کد ژنتیکی سالم .نگارنده برای دست‌یابی به این نتایج از زندگی نامه‌های سالمندان سود جسته است .وی مباحث کتاب را در قالب نه فصل می‌آورد" :پیر شدن در دنیای متحول"، "بیولوژی، رشد و طول عمر"، "تندرستی و آسایش روحی با مراقبت از خود"، "سلامت جسمانی :روح ما، زندگی ما"، "سلامت فکری :روح و جسم ما"، "سلامت اجتماعی :روابط ما، وجود ما"، "تندرستی و کار :نقش ما، وجود ما"، "سلامت روحی و محیطی :فطرت ما "و "عمر طولانی و عشق به آن ." 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر