25 روز برای بهتر فکر کردن و بهتر زندگی کردن | 25 مهارت زندگی
کد شناسه :729
25 روز برای بهتر فکر کردن و بهتر زندگی کردن | 25 مهارت زندگی
موجود نیست

دکتر پل به عنوان مدیر تحقیقات و توسعه حرفه ای در مرکز تفکر انتقادی و رئیس شورای ملی برتری تفکر انتقادی، یک مقام بین المللی شناخته شده در زمینه ی تفکر انتقادی، با هشت کتاب و بیش از 200 مقاله در مورد این موضوع است. او کتاب ها را برای سطوح مختلف چاپ کرده است و آزمایش های گسترده ای را با تاکتیک ها و استراتژی های آموزش انجام داده است و روش های جدیدی برای درگیر کردن دانش آموزان با خود ارزیابی دقیق طراحی نموده است.
 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر