موفقیت در مهارت های تفکر انتقادی
کد شناسه :736
موفقیت در مهارت های تفکر انتقادی
موجود نیست

موفقیت در مهارت های تفکر انتقادی به مدت بیست دقیقه در روز به شما کمک می کند درباره روش فکر کردن بیندیشید . این امر را فراشناخت می نامند که به عنوان دانستن درباره دانستن ترجمه شده است و معنای آن گاهی از افکار خود و چیزهایی است که فکرتان را تحت تاثیر قرار می دهند. آیا به نظر پیچیده می آید؟
نه این طور نیست به ویژه زمانی که چگونگی انجام دادن آن را فقط به مدت بیست دقیقه درس به درس می آموزید.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر