روان شناسی اجتماعی تعلیم و تربیت
کد شناسه :74
روان شناسی اجتماعی تعلیم و تربیت
موجود نیست

فهرست مطالب:
فصل 1-روان شناسی اجتماعی تعلیم و تربیت: وضعیت گذشته
فصل 2-روان شناسی اجتماعی تعلیم و تربیت: تحقیقات تجربی
فصل 3-اجتماعی کردن
فصل 4-کلاس درس به عنوان یک نظام اجتماعی
فصل 5-وضعیت حال و آینده روان شناسی اجتماعی تعلیم و تربیت
فصل 6-تحلیلی اسنادی از واکنش های دانشجویان نسبت به موفقیت و شکست
فصل 7-چهار عامل در میانجیگری اثرات انتظار معلم
فصل 8-تحلیل روان شناختی اجتماعی تعامل در کلاس درس
فصل 9-رویارویی فرهنگ با فرهنگ: چشم اندازی جهت طراحی مدارسی برای کودکان دارای زمینه های فرهنگی اجتماعی گوناگون
فصل 10-روندهای پژوهش روان شناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت
فصل 11-تعامل میان یادگیرنده و آموزش مطالب
فصل 12-مدیریت تعارض در مدرسه و کلاس 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر