مطالعات برنامه درسی (انگلیسی برای دانشجویان رشته برنامه ریزی درسی)
کد شناسه :740
مطالعات برنامه درسی (انگلیسی برای دانشجویان رشته برنامه ریزی درسی)

(انگلیسی برای دانشجویان رشته برنامه ریزی درسی ) 

( Curriculum Studies )

( English for Curriculum students )

فهرست مطالب:
مفهوم برنامه درسی
انواع برنامه‌های درسی
عوامل تاثیرگذار بر طراحی برنامه درسی
مدل‌های طرح برنامه درسی
الگوهای طراحی برنامه درسی
اجرای برنامه درسی
ارزشیابی برنامه درسی
تغییر و نوآوری برنامه درسی  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر