نظریه های شخصیت
کد شناسه :742
نظریه های شخصیت

بسیاری از عادات و رفتارهای ما در بزرگسالی  ریشه در کودکی مان دارند. در واقع روانشناسان معتقدند که شخصیت اصلی انسان حدوداً از یک سالگی شروع به شکل گیری می کند و می توان گفت که در 18 سالگی، ابعاد اصلی شخصیت انسان به وجود امده است. اما شخصیت به چه معناست؟؟کتاب مذکور در 53 صفحه ی اول خود که تحت عنوان مقدمه معرفی کرده است به شرح دادن این مسئله می پردازد که شخصیت چیست؟ و هم چنین به رفتار هایی که والدین با کودکان خود در زمان خردسالی انجام می دهند و سپس تأثیر شگفت انگیز این رفتارها در آینده کودکان می پردازد. امروزه در جهان علم ثابت شده است، بسیاری از عادات بشر که تحت عنوان موروثی شناخته می شوند به هیچ وجه به ارثیت ربطی ندارند بلکه برگرفته از رفتار هایی است که با کودک از بدو تولد انجام شده  و یا حتی پیش از تولد، زمانی که نوزاد با شنیدن صداهای بیرون اتفاقات را تجزیه و تحلیل می کند.
شایان ذکر است که این کتاب با ارائه ی نظریه های معتبر از افراد سرشناس، بسیاری از رفتار ها را ریشه یابی و نقد و بررسی می کند.کتاب”نظریه های های شخصیت” مشتمل بر چهار فصل می باشد: 1- نظریه های سایکودینامیک یا پسیکودینامیک 2- نظریه های صفات شخصیتی 3- نظریه های رفتارگرایی_یادگیری اجتماعی 4- نظریه های انسانگرا_اگزیستانسیال 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر