آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان بر اساس DSM-5
کد شناسه :743
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان بر اساس DSM-5
موجود نیست

کتاب آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان بر اساسDSM5 بر گرفته از دوکتاب DSM5 و آسیب شناسی روانی  کودک و نوجوان نوشته شده است . کتاب اول به عنوان منبع اصلی و کتاب دوم قسمت های غیر مهم از این کتاب حذف شده و چکیده ای از آن در کتاب حاضر می باشد.
براساس DSM5 بودن کتاب اهمیت بسیار دارد . DSM5  یک منبع جامع و قابل اعتماد است و کتاب های دیگر ممکن است اطلاعات اشتباه در اختیار دانشجویان قراردهد.
فهرست کتاب  :
فصل یک : آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
فصل دوم : علل اختلال روانی کودکان و نوجوانان
فصل سوم : سنجش و تشخیص اختلالات روانی کودکان نو جوانان
فصل چهارم : روان درمانی ، کودکان ، نوجوانان و خانواده
فصل پنجم : کم توانی ذهنی
فصل ششم : اختلال طیف اتیسم
فصل هفتم : اختلالات ارتباطی
فصل هشتم : اختلال یادگیری خاص
فصل نهم : اختلال کم توجهی – بیش فعالی
فصل دهم : اختلال سلوک و اختلال نافرمانی- لجبازی
فصل یازدهم : اختلالات مصرف مواد
فصل دوازدهم : اختلال اضطرابی
فصل سیزدهم : اختلال وسواسی – اجباری
فصل چهاردهم : اختلالات مربوط به تروما و استرس
فصل پانزدهم : اختلالات افسردگی و خودکشی
فصل شانزدهم : اختلالات دوقطبی
فصل هفدهم : اسکیزوفرنی
فصل هجدهم : اختلالات خورد و خوراک
فصل نوزدهم : اختلالات دفعی
فصل بیستم : اختلالات خواب و بیداری 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر