روان درمانی راهبردی راه حل مدار
کد شناسه :744
روان درمانی راهبردی راه حل مدار
موجود نیست

کتاب حاضر درباره یک رویکرد راهبردی و راه حل‌ مدار است و نیز شرحی است بر درمان راهبردی راه حل‌ مدار و توصیفی است از اینکه این مدل از زمان انتشار اولین در سال 1996 چگونه به وجود آمده است. این کتاب نیز همانند چاپ اول، شامل مفاهیم رشد، نظریه و فنون است و در آن مثال‌هایی بالینی به همراه جزئیات کافی برای خواننده ارائه شده است تا از آن در کارهای عملی خود استفاده کند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر