مواد و داروها مغز و رفتار/ جلد2
کد شناسه :748
مواد و داروها مغز و رفتار/ جلد2
موجود نیست

مباحث کتاب مواد و داروها مغز و رفتار جلد دوم
ضد روانپریشی ها برای اسکیزوفرنیا
ضد افسردگی ها و تثبیت کننده های خلق
ضداضطراب ها و آرام بخش ها
روانپزشکی سالمندان نوتروپیک ها
حدت زاهای شناختی
داروهایروانپزشکی برای اختلالات دوران رشد
مصرف داروها و سومصرف مواد
پیوست ها 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر