گروه درمانی شناختی رفتاری کاربردی
کد شناسه :750
گروه درمانی شناختی رفتاری کاربردی
موجود نیست

گروه‌درمانی یکی از انواع روان‌درمانی است که به صورت گروهی و جمعی اجرا می‌شود. این رویکرد درمانی برای درمان افرادی که دچار اختلال‌های روانی مانند: اضطراب، افسردگی، حمله هراس و سایر موارد بالینی که حاد نباشند به کار می‌رود. گروه‌درمانی حتی در مورد جامعه غیربالینی که با مشکلات روزمره زندگی مواجه بوده و یا در طیف متوسطی از روان‌رنجوری هستند و نیاز به تغییر شیوه زندگی خود برای شکوفایی دارند نیز به کار می‌رود.

مباحث کتاب گروه درمانی شناختی رفتاری کاربردی
اصول گروه درمانی شناختی رفتاری
راهبردهای شناختی در گروه درمانی شناختی رفتاری
فنون رفتاری در گروه درمانی شناختی رفتاری
ساختار گروه درمانی شناختی رفتاری
عوامل بازدارنده فرایند گروهی
گروه درمانی شناختی رفتاری افسردگی
گروه درمانی شناختی رفتاری اختلال وحشت زدگی و هراس
گروه درمانی شناختی رفتاری اختلال وسواس بی اختیاری
گروه درمانی شناختی رفتاری اختلال اضطراب اجتماعی
گروه درمانی شناختی رفتاری اختلال سوء مصرف مواد 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر