نوروپسیکولوژی
کد شناسه :754
نوروپسیکولوژی

این کتاب در ۱۵ فصل نوشته شده است که در آخر هر فصل، سوال‌هایی مطرح شده که افرادی که این کتاب را مطالعه می‌کنند، بتوانند با توجه به آن میزان یادگیری خود را بسنجند. در واقع در هر فصل یک بحث مهم مورد بررسی قرار می‌گیرد که زیرشاخه‌های آن نیز به صورت کامل باز شده و افراد می‌توانند با جزئیات فراوان این علم را  آموخته و از آن بهره ببرند. در ادامه برای یافتن محتوای کلی کتاب به سرفصل‌های آن اشاره خواهیم کرد.

فصل اول: مفاهیم زیربنایی در نوروپسیکولوژی
فصل دوم: روش‌های تحقیق در نوروسایکولوژی
فصل سوم: عملکرد شیمیایی مغز
فصل چهارم: اثر افزایش قند خون و کاهش قند خون بر مغز و پدیده‌های روانی
فصل پنجم: اثر کاهش اکسیژن بر مغز
فصل ششم: انتقال دهندگان عصبی و تنظیم کنندگان خلق و خو ب
فصل هفتم: سیستم شبه مورفینی مغز
فصل هشتم: اثر ویتامین ها بر مغز پدیده‌های روانی
فصل نهم: سیستم عصبی در ارتباط با رفتار
فصل دهم: نوروپسیکولوژی خواب و بیداری
فصل یازدهم: چرخه زیستی و روانشناسی و
فصل دوازدهم: در سایکولوژی یادگیری و حافظه
فصل سیزدهم: اختلالات گویایی
فصل چهاردهم: نوروپسیکولوژی و انگیزش و هیجان
فصل پانزدهم: نوروسایکولوژی رفتارهای نا بهنجار
فصل شانزدهم: درس تکنولوژی درد و کنترل آن 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر