سنجش بالینی هوش کودک / مبانی نظری و عملی مقیاس هوشی وکسلر
کد شناسه :755
سنجش بالینی هوش کودک / مبانی نظری و عملی مقیاس هوشی وکسلر
موجود نیست

پیش از اقدام به ارزیابی هوش یک فرد، اجراکننده باید هدف از این ارزیابی را روشن کند. چه نوع اطلاعاتی می خواهد جمع آوری کند و از آن چه استفاده ای می برد؟ کم نیستند موارد سنجش روانی که واقعاً ضرورت ندارند یا حتی به سنجش های روانی روی نمی آورند، زیرا نیازی نمی بینند یا از سودمندی آنها هیچ اطلاعاتی ندارند. حتی مشاورانی را می توان نام برد که با آزمونها سر ستیز دارند و کلاً آنها را نفی می کنند. بنابراین، ضرورت دارد که درباره عملکرد سنجش روانی اطلاعاتی در اختیار خوانندگان قرار گیرد.

فهرست مطالب:
فصل 1: WISC-V ابزار سنجش بالینی هوش
فصل 2: WISC-V در پرتو الگوهای هوش
فصل 3: ویژگی های روان سنجی WISC-V
فصل 4: تفسیر ضریب هوشی کلی و نمرات شاخص ها
فصل 5: تفسیر نمرات خرده آزمون ها
فصل 6: تفسی یکپارچه پروتوکل WISC-V
فصل 7: WISC-V وتفاوت های بین گروه ها 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر