زوج درمانی مثبت نگر
کد شناسه :756
زوج درمانی مثبت نگر
موجود نیست

مباحث کتاب زوج درمانی مثبت نگر
مقدمه
ما چیست
قدرت داستان ها در زندگی ما
ارزیابی ما در درمان
کمک به زوج ها برای پرورش داستان های ما
داستان های چسبنده
ساختن داستان های ما در میان چرخه زندگی
زندگی کردن و گفتن ما 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر