تکنیک تحلیلی / برش های بالینی
کد شناسه :757
تکنیک تحلیلی / برش های بالینی
موجود نیست

لازم به ذکر است که مفاهیم بالینی و تکنیکی مطرح شده در هر فصل در بر گیرنده تمامی مفاهیم و دسته بندی های موجود در روان کاوی در مورد موضوع آن فصل نیستند. به طور مثال، در فصل “اختلالات و علائم” تمامی اختلالات عنوان نشده اند. بنابراین هدف از عناوین و مثال های منتخب آورده شده در هر فصل این است که حساسیت های روانکاو، روان درمانگر تحلیلی یا خواننده آشنا با کار تحلیلی نسبت به ظرافت ها و مبانی اساسی در نگاه، رویکرد و تکنیک تحلیلی رشد کند.
دیگر آنکه مطالب آموزشی در هر فصل هر کدام به صورت فشرده، آورده شده اند و لذا یادگیری توسط آهسته خواندن، تأمل و بحث، به مراتب افزایش می یابد. در کنار هم گذاشتن مطالب در هر فصل، کلیت ملموسی را حاصل خواهد نمود.
استفاده دیگر از کتاب برای خوانندگانی است که کار بالینی با رویکرد تحلیلی انجام می دهند و با چالشی در کار بالینی خود روبرو هستند.

فهرست مطالب:
فصل1: قطع زودرس درمان
فصل 2: آموزش
فصل 3: تروما و آسیب های روانی
فصل 4: اختلالات و علائم
فصل 5: انواع شرم
فصل 6: چارچوب درمانی
فصل 7: برخی مراحل درمان
فصل 8: تداعی آزاد
فصل 9: دفاع و مقاومت
فصل 10:لغو جلسه
فصل 11: سکوت
فصل 12: پیگردی
فصل 13: انتقال
فصل 14: انتقال متقابل
فصل 15: برخورد تحلیلی
فصل 16: رابطه درمانی
فصل 17: آینگی
فصل 18: تعبیر
فصل 19: تعبیر خواب
فصل 20: تغییر
فصل 21: چاالش های سخت
فصل 22: درمان های جانبی
فصل 23: هنر درمان
 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر