گروه درمانی نوجوان با ACT
کد شناسه :758
گروه درمانی نوجوان با ACT
موجود نیست

تسهیلگران نیاز دارند که از درمان ACT درک صحیحی داشته باشند. بنابراین لازم است که در حیطه کار با نوجوانان وارد باشند و در زمینه تسهیلگری در گروه تجربه کسب کنند. به تسهیلگران توصیه می‌شود که در آموزش‌های ACT، برای علم اصلاح رفتار شرکت کنند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر