حال خوب تر / کتاب تمرین شناختی رفتاری برای نوجوانان
کد شناسه :761
حال خوب تر / کتاب تمرین شناختی رفتاری برای نوجوانان

مهارت های ضروری و فعالیت های برای کمک کردن به شما تا حال خو را بهتر کنی , عزت نفس را افزایش دهید و بر اضطراب غلبه کنید
فهرست مطالب :
نامه ای به نوجوانان
نامه ای به والدین
فصل 1 : پایه های رویکرد شناختی – رفتاری
فصل 2 : افکار تو
فصل 3: رفتارهای تو
فصل 4 : احساسات تو
فصل 5: ابزارهای خود را به کار ببر
پیوست ها 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر