اصول و نظریه های یادگیری و رفتار
کد شناسه :764
اصول و نظریه های یادگیری و رفتار
موجود نیست

فهرست مطالب :
فصل 1 : تاریخچه و اصول مطالعه یادگیری
فصل 2 : رویکردهای نظری یادگیری
فصل 3: رفتار برانگیخته , خوگیری و حساس شدن
فصل 4 : شرطی سازی کلاسیک
فصل 5 : شرطی سازی عامل
فصل 6 : انطباق شناختی 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر