درمان شناختی رفتاری کوتاه مدت BCBT برای پیشگیری از خودکشی
کد شناسه :766
درمان شناختی رفتاری کوتاه مدت BCBT برای پیشگیری از خودکشی
موجود نیست

مباحث کتاب درمان شناختی رفتاری کوتاه مدت BCBT برای پیشگیری از خودکشی:

چرا از درمان شناختی-رفتاری کوتاه مدت برای پیشگیری از خودکشی استفاده کنیم
مفهوم پردازی خودکشی حالت خودکشی
اصول اساسی درمان در ارتباط با بیماران درگیر خودکشی
ارزیابی خطر خودکشی و ثبت آن
نظارت بر پیشرفت درمان
مروری بر درمان شناختی-رفتاری کوتاه مدت
توصیف ساختار درمان شناختی-رفتاری کوتاه مدت
ارزیابی روایتی
گزارش درمان و مفهوم پردازی موردی
برنامه واکنش به بحران
برنامه ریزی رمانی و تعهد نسبت به اظهارنامه درمانی
ماوره ایمنی ابزار  برنامه پشتیبانی بحران
و.. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر