نظریه دلبستگی در عمل
کد شناسه :767
نظریه دلبستگی در عمل
موجود نیست

معرفی مباحث کتاب نظریه دلبستگی در عمل
دلبستگی: یک راهنمای ضروری برای عملکرد مبتنی بر دانش
نظریه دلبستگی و دانش به عنوان مدلی برای تغییر درمانی
مداخله: کار با هیجان به منظور ایجاد تجربیات و تعاملات اصلاحی
درمان فردی هیجان مدار در چارچوب دلبستگی
صحیح و سالم شدن در زوج درمانی هیجان مدار
زوج درمانی هیجان مدار  در عمل
بازسازی پیوند جویی های خانواده در خانواده درمانی هیجان مدار
خانواده درمانی هیجان مدار در عمل
ضمیمه: آینده درخشان دانش دلبستگی 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر