پیشگامان روانکاوی کودک
کد شناسه :768
پیشگامان روانکاوی کودک
موجود نیست

کتاب پیش رو معرفی جالبی از فروید و سرچشمه نظریه روانکاوی ارائه می دهد . سپس جنبه های پیچیده و انسانی شخصیت فروید در رویکرد او نسبت به مخالفین، و دشمنان روانکاوی ارائه می شود.
خواندن این کتاب به کسانی توصیه می شود که می خواهند دانش خود را در مورد فروید و نخستین پیروان او، پیشگامانی که تکامل فکر و تجربه روانکاوی را پرورش داده و غنی ساختند گسترش دهند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر