روان شناسی اجتماعی کاربردی
کد شناسه :779
روان شناسی اجتماعی کاربردی

کتاب روانشناسی اجتماعی کاربردی صفاری نیا از جدیدترین نمونه برنامه‌های پژوهشی کلیدی در روان شناسی اجتماعی کاربردی است تا جنبه‌های گوناگون روش PATH را نشان دهد. ما درباره نمونه پژوهش‌های انجام شده در سراسر دنیا در گستره وسیع مشکلات اجتماعی گوناگون به بحث می پردازیم.
مشخصات کلیدی در این کتاب درسی شامل موارد زیر است: مطالعات بیشتر؛ اگر می‌خواهید درباره نظریه‌های روان شناختی-اجتماعی و پژوهش‌های حاضر بیشتر بدانید، فهرست مطالعات کلیدی در زمینه روانشناسی اجتماعی کاربردی در انتهای هر فصل را به شما توصیه می‌کنیم.
تکالیف در هر فصل اصلی حاوی تکالیف گوناگون است که دانشجویان را قادر می‌سازد روان شناسی اجتماعی کاربردی را در گستره مشکلات گوناگون دنیای واقعی تمرین کنند. هر تکلیف بر روی گام ویژه ای از روش PATH تمرکز می‌کند
مطالب کتاب:
فصل 1: روانشناسی اجتماعی کاربردی
فصل 2: مرحله مشکل
فصل 3: مرحله تحلیل
فصل 4: مرحله آزمون
فصل 5: مرحله کمک

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر