تفسیر موضوعی قرآن کریم | آموزه هایی از فضائل و حقوق اهل بیت در قرآن
کد شناسه :781
تفسیر موضوعی قرآن کریم | آموزه هایی از فضائل و حقوق اهل بیت در قرآن
موجود نیست

اهـل‌بیت پیامبر اکـرم(ص) در قـرآن کریم جایگاهی ممتاز دارند. مفاهیمی چـون «اهل‌البیت» (احزاب، ۳۳)، «اهل الذکر» (نحل، ۴۳؛ انبیا، ۷)، «ذی القربی» (انفال، ۴۱؛ حشر، ۷)، «اولی الامر» (نساء، ۵۹)، «اوتو العلم» (عنکبوت، ۴۹)، «من عنده علم الکتاب» (رعد، ۴۳)، «صادقین» (توبه، ۱۱۹) «الذین اصطفینا من عبادنـا» (فاطر، ۳۲) و ... هر یک شأنی از شئون آنان را در سطح ظاهری قرآن گواهی می‌دهند که فارغ از بُعد باطنی قرآن قابل توجهند. کتاب حاضر تعدادی از آیات موجود در این زمینه را گزینش کرده و با دسته‌بندی آنها در دو قلمرو فضائل و حقوق اهل‌بیت(ع) کوشیده است مفاد آنها را با توجه به قرائن درون متن و برون متن (مبتنی بر روایات فریقین) به صورت نظام‌مند و منسجم شرح دهد و به شبهات پاسخ گوید. از جمله فضائل اهل‌بیت(ع)، فضیلت تطهیر و همتایی با کتاب خدا و از جمله حقوق آنان، حق معرفت، ولایت، اطاعت، مودت و وراثت زمین است که در این اثر مورد بررسی قرار گرفته است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر