کلیدهای رویارویی با پدیده خشونت در کودکان و نوجوانان | کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان
کد شناسه :789
کلیدهای رویارویی با پدیده خشونت در کودکان و نوجوانان | کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان
موجود نیست

فرزند شما چه قربانی خشونت باشد و چه خود عامل خشونت، برای شما در هر صورت خوشایند نیست. در این کتاب توصیه های ارزشمندی درباره خشونت و بایدها و نبایدها در رویارویی والدین و آموزگاران با این پدیده مطرح شده است. نویسندگان، چگونگی شکل گیری خشونت در کودکان، اشکال خشونت، انواع کودکان عامل خشونت و نیز قربانیان آن را مورد بررسی قرار داده اند.
 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر