101 بازی نمایشی جدید برای بچه ها (سرگرمی های آموزشی جدید همراه با نمایش و خودباوری)
کد شناسه :790
101 بازی نمایشی جدید برای بچه ها (سرگرمی های آموزشی جدید همراه با نمایش و خودباوری)

زبان ما ارتباط نزدیک نمایش و بازی کودکان را نشان می‌دهد. ما کارهای نمایشی را بازی می‌نامیم و می‌گوییم که یک بازیگر نقش یک شخصیت را روی صحنه‌بازی می کند. بازی شیوه ای عالی برای دست‌یابی کودکان به نمایش است:
این کتاب شامل صدویک بازی نمایشی جدید است که ادامه و افزوده بر کتاب اصلی"101بازی نمایشی باری کودکان" می‌باشد. این کتاب به بازیکنان فرصت‌های بیشتری برای اجرای روی صحنه، نوشتن نمایشنامه و خلق و پرورش قطعاتی برای اجرا می‌دهد 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر