کلیدهای گفتن و شنیدن با کودکان و نوجوانان | کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان
کد شناسه :791
کلیدهای گفتن و شنیدن با کودکان و نوجوانان | کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان
موجود نیست

هر گونه که با فرزند خود سخن بگویید، او نیز همانگونه به شما گوش خواهد داد و هر طور به سخنان او گوش فرا دهید، او نیز همانطور با شما سخن خواهد گفت. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر