هدایتگری اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی
کد شناسه :80
هدایتگری اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی

فهرست مطالب:
فصل 1: مروری بر ای دی اچ دی
فصل 2: تاریخچه ومروری بر مداخلات هدایتگری ای دی اچ دی
فصل 3: اصول و فرایندهای زیربنایی کاربردی در هدایتگری ای دی اچ دی
فصل 4: اصول اساسی مربوط به هدایتگری
فصل 5: عوامل اصلی هدایتگری
فصل 6: راهبردهای ویژه برای هدایتگری ای دی اچ دی
فصل 7: ایجاد روند هدایتگری
فصل 8: مطالعه موردی: هدایتگری ای دی اچ دی با بزرگسال میانسال
فصل 9: مطالعه موردی: هدایتگری ای دی اچ دی با فرد بزگسال شاغل
فصل 10: مطالعه موردی: هدایتگری ای دی اچ دی برای دانشجویانی با نقص در کارکردهای اجرایی
فصل 11: مطالعه موردی: هدایتگری ای دی اچ دی مراجع بزرگسال با اختلال های خلقی
فصل 12: مطالعه موردی: هدایتگری ای دی اچ دی با یک بزرگسال

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر