تربیت بدون فریاد (کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان)
کد شناسه :423
تربیت بدون فریاد (کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان)

با پیاده کردن اصول این کتاب در زندگی خود، روابط شما و فرزندتان چنان می شود که همواره در آرزوی آن به سر می بردید. این روابط قرین شادی، همکاری، توازن و از همه مهمتر احترام متقابل خواهد بود. در واقع آرامش آن قدر هم که فکر می کنید از خانواده شما دور نیست. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر