راهنمای فرزندپروری در خانواده تک سرپرست
کد شناسه :805
راهنمای فرزندپروری در خانواده تک سرپرست
موجود نیست

طی سال های اخیر در حوزه فرزندپروری نوآوری هایی از جوامع غربی آغاز شده و به تدریج به بیشتر جوامع دنیا رخنه کرده است. یکی از این پدیده ها، میل به استقلال در والدینی که به هر دلیل همسر خود را از دست می دهند و وظایف خطیر فرزندپروری را با تمام مشکلاتش شخصا به عهده می گیرند.
نویسنده در کتاب «راهنمای فرزندپروری در خانواده تک سرپرست» وظایف و دشواری های زندگی یک والد تک سرپرست و رابطه او با فرزندانش را مورد بحث قرار می دهد. موردی که از نظر فرهنگ ما غریب به نظر می آید - ولی وجود دارد - وضعیت زنان و مردانی است که خارج از رویه رسمی ازدواج، با هم زندگی می کنند - این روش به دلیل سفید ماندن شناسنامه، در ایران به ازدواج سفید مشهور شده است- و ناخواسته صاحب فرزند می شوند.
علاوه بر موارد فوق، مسائلی مانند مرگ یکی از والدین و چگونگی رفتار والد دیگر با فرزندان، و درباره نحوه کنار آمدن با این مصیبت، بحث شده است. همچنین، به ازدواج مجدد تک سرپرست های خانوار پرداخته شده و راهکارهایی در مورد ازدواجی که حداقل فشار را به فرزند والد تک سرپرست وارد می آورد، ارائه شده است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر