حال خوش پیری (چگونه دوران سالمندی لذت بخش داشته باشیم)
کد شناسه :806
حال خوش پیری (چگونه دوران سالمندی لذت بخش داشته باشیم)

چرا انسان از پیری و فرایند مربوط به آن می هراسد و در پی جوان ماندن است؟
پر واضح است که پیری برای بسیاری از انسان ها تداعی گر ضعف، ناتوانی، بیماری، درد و رنج است. اما آیا به راستی چنین است؟ آیا همه انسان ها لزوما در دوران پیری، دچار ضعف و ناتوانی و بیماری و درد و رنج می شوند؟ آیا همه انسان ها در جوانی، شاداب و سرزنده و سالم و سرحال هستند/ بدون شک پاسخ این پرسش ها منفی است. در کتاب «حال خوش پیری» نویسنده راه های عملی و جذابی را به خواننده برای داشتن دوران پیری خوش پیشنهاد می کند و معتقد است که پیری و فرایند آن به طور حتم با پیامدهای ناگوار همراه است اما جوانی نیز لزوما با سلامتی، سرحالی و شادابی همراه نیست.
چه بسا جوانانی گه به دلیل نداشتن رژیم غذایی متعادل، نپرداختن به ورش و فعالیت های بدنی، مصرف مواد افیونی و مواردی از این دست در اوج جوانی به پیری رسیده باشند و چه بسا، پیرانی که به سبب رعایی این موارد، سلامتی جسمی و روانی خود را نیز حفظ کرده باشند و با وجود داشتن سن زیاد همچنان سالم و سرزنده و شاداب باشند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر