این جویبار جاری | زبان و ادبیات فارسی عمومی
کد شناسه :814
این جویبار جاری  | زبان و ادبیات فارسی عمومی
موجود نیست

ادبیات فارسی از عمری هزارساله برخوردار است. در این هزار سال نویسندگان و شاعران پارسی گوی همگان با جامعه ایرانی فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته اند. گاهی در اوج شادکامی و کامیابی زیسته اند و گاهی با هجوم اقوام غارتگر این سرزمین پاک را جول نگاه نامردمان دیده اند... کتاب این جویبار جاری حاصل تجربیات مولفان است که در آن سعی کرداند آنچه که مورد نیاز یک ادبیات فارسی عمومی برا دانشجویان می باشد را در آن گردآوری کرده و به نوعی ادبیات فارسی این مرز و بوم را بهتر و با عمقی بیشتر به دانشجویان بشناسانند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر