مهارت های زندگی (همراه با 10 آزمون برای سنجش آن)
کد شناسه :819
مهارت های زندگی (همراه با 10 آزمون برای سنجش آن)

بدون شک هر کدام از ما دارای میزانی از مهارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زندگی هستیم و اگر فاقد مهارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زندگی بودیم، کاملاً ناکارآمد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدیم. با این وجود، مهارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در هر فردی فرق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند،این توانایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ماست که موجب به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کارگیری آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. هوشبهر مهارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زندگی شما عبارت است از اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید مهارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زندگی خود را به شکلی مفید به کار بگیرید.
این کتاب به شما کمک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند وضعیت مهارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زندگی خود را با ارزیابی توانایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایتان در ده بخش مهم مشخص کنید: سبک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مراوده با دیگران، مهارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ارتباطی، جرئت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مندی، تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری مؤثر، فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرگرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده، مدیریت مالی، مدیریت زمان، ارتباطات مثبت، حل اختلاف و مدیریت هیجان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های منفی.
کتابی که در دست دارید، چارچوب مشخصی از مهارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زندگی ارائه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند که به شما کمک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند مهارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی را که فاقدشان هستید شناسایی کنید و آن دسته از مهارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی را که واجد آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها هستید، بهبود بخشید. مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر اینکه، در این کتاب به شما نشان داده خواهد شد که چطور از هوشبهر مهارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زندگی خود در بهبود همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جانبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی زندگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تان استفاده کنید. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر