مدیریت استعداد در آموزش
کد شناسه :820
مدیریت استعداد در آموزش

مدیریت استعداد و جانشین پروری دو عامل جدایی ناپذیر از یکدیگر است. مدیریت استعداد نیز مانند بسیاری از واژه های مدیریتی زاییده سازمان های رسمی (غیرآموزشی) است. لکن در این کتاب، مفهوم مدیریتی در حوزه آموزشی (مدارس) توصیف و تحلیل شده و این مفهوم کاربردی و عملیاتی گشته است. از آنجایی که این مفهوم در کشور ما تا حدودی بیگانه است، برای گذر از ایده های نظری و تبدیل آن به اقدامات عملی باید  دیدگاهی همه جانبه در این زمینه داشت، که در این چشم انداز انتظار می رود مدارس در به کارگیری متخصصان مناسب و مورد نیاز خود توانا شوند و با مدیریت جانشین پروری افراد مناسبی را برای به عهده گرفتن نقش های موجود، پرورش دهند و برای رسیدن به اهداف کنند. یکی از حیاتی ترین ابعاد مدیریت استعداد، متمایز کردن عملکرد کنونی فرد، از توانایی او برای ایفای نقش رهبری در آینده است. عملکرد فعلی لزوما معیار مناسبی برای تشخیص توانایی فرد در آینده نیست؛ از این رو می توان عواملی را که سبب شناسایی بهتر استعدادها می شوند، تعیین و به موضوع کلیدی پرورش استعداد رهبری نیز توجه کرد تا مدارس برای مدت زمان بیشتری موفق و پایدار بمانند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر