سخن شیرین پارسی | برگزیده متون شعر و نثر گذشته و معاصر، روش نگارش و پژوهش علمی و سخنوری و ... (612)
کد شناسه :821
سخن شیرین پارسی | برگزیده متون شعر و نثر گذشته و معاصر، روش نگارش و پژوهش علمی و سخنوری و ... (612)
موجود نیست

مطالب کتاب در شش فصل صورت بندی شده است. هر فصل بن مایه ای مستقل دارد و برای تدریس در دو هفته در نظر گرفته شده است.
بن مایه های فصول شش گانه کتاب عبارت اند از:
ادب حماسه،
ادب تعلیمی،
ادب معاصر،
ادب عرفان،
ادب غنایی
و ادب داستانی.

در انتخاب متون، اولویت با متون جذاب و شیرین پارسی بوده است و در میان آن ها متونی از کهن ترین ادوار ادب فارسی تا جدیدترین آن ها به چشم می خورد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر