کاربرد روان شناسی در آموزش (جلد اول)
کد شناسه :823
کاربرد روان شناسی در آموزش (جلد اول)

هدف از نوشتن این کتاب رسیدن به اهداف کلی زیر است:
- برگردان بحثهای روانشناسی و آموزش به کاربردهای مناسب و منسجم در کلاس درس.
- تفسیر کتابها و مقالات مربوط به تحولات جدید در تعلیم و تربیت و روانشناسی و آگاهی از محدودیتها و پیامدهای آن.
- یکپارچه کردن اندیشه ها و اصول مجزا به صورت رهیافتهایی کم و بیش هماهنگ دربارۀ آموزش. ارتباط دادن مفاهیم جدید به نظریه ها و کاربردهای موجود.
 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر